Enkele duw tegen lichaam geen mishandeling

Een enkele duw tegen het lichaam levert nog geen mishandeling op.

HR 13 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7123

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte eenmaal met kracht een duw heeft gegeven tegen de linkerschouder van de aangever. Het daarop steunende oordeel van het Hof dat de verdachte, ook afgezien van de vraag of hij weet had van de bijzondere gevoeligheid van de linkerschouder van de aangever, door met kracht een duw tegen die schouder te geven bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de aangever daardoor letsel en/of pijn zou ondervinden, is – gelet op hetgeen de algemene ervaring leert – niet zonder meer begrijpelijk. De bewezenverklaring is derhalve in zoverre ontoereikend gemotiveerd.

Bijzondere omstandigheden

Toch zijn er uitspraken waarbij een enkele duw wel als een mishandeling werd aangemerkt vanwege het bestaan van bijzondere omstandigheden, vlg. HR 16 januari 2007, LJN AY9172, NJ 2007, 71, HR 26 oktober 2004, LJN AR1939; (HR: 81 RO; niet gepubl.) en HR 18 november 2003, LJN AL6205; (HR: 81 RO; niet gepubl.), alleen of mede betrekking hebbend op duwen, hield het oordeel stand dat van (voorwaardelijk) opzet op pijn en/of letsel sprake was, maar waren er ook andere gedragingen (zoals een klap) en/of was het slachtoffer voor verdachte kenbaar relatief kwetsbaar (dronken, bejaard).


Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 141

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 142

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 143

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 144
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden