Openlijke geweldpleging

Wanneer bij een mishandeling twee of meer verdachten betrokken zijn en het in het openbaar heeft plaatsgevonden, spreekt men niet van een mishandeling in vereniging of medeplegen van mishandeling, maar van openlijke geweldpleging. Bij openlijke geweldpleging gaat het vaak om vechtpartijen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het enige dat vereist is dat door twee of meer personen geweld wordt gepleegd, waarbij slechts vereist is dat de ander een significante bijdrage aan het openlijke geweld heeft geleverd. Hieraan is al voldaan wanneer de een de ander ophitst of aanmoedigt, zonder dat die zelf geweldshandelingen verricht. Met andere woorden: er wordt al snel voldaan aan de eisen die de wet stelt voor een veroordeling terzake openlijke geweldpleging. Alleen met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde tijdens het verhoor bij de politie of tijdens de zitting kunt u adequaat verweer voeren tegen een beschuldiging van openlijke geweldpleging.

Definitie openlijke geweldpleging

Van openlijke geweldpleging wordt gesproken wanneer het geweld zich door onverholen, niet heimelijk bedreven daden heeft geopenbaard zodat daardoor de openbare orde is aangerand, zonder dat evenwel is vereist dat ten tijde en ter plaatse van het plegen van geweld publiek aanwezig was of feitelijk vrije toegang en zicht bestond op het gebeurde (vlg HR 26 juni 1979, NJ 1979, 618 en HR 12 juli 2011, NJ 2011, 380).
Openlijk moet aldus heel ruim worden opgevat. Het moet gaan om geweldpleging die voor derden zichtbaar had kunnen zijn, terwijl het niet nodig is dat die derden zonder belemmering op de plaats waar de geweldpleging plaatsvond aanwezig konden zijn.

Bewijs openlijke geweldpleging

Het bewijs van openlijke geweldpleging probeert de officier van justitie altijd te leveren aan de hand van

  • getuigenverklaringen
  • Medische informatie van het letsel
  • camerabeelden
  • verklaringen van politieagenten

Daarnaast zal de politie tijdens een verhoor altijd proberen om u en de medeverdachte tegen elkaar uit te spelen. Pas hiervoor goed op! Laat u niet kennen en beroep uzelf desnoods op uw zwijgrecht.

Meer informatie openlijke geweldpleging

Wilt u meer informatie over openlijke geweldpleging en wat u kunt doen wanneer u zelf verdacht wordt van betrokkenheid bij openlijke geweldpleging? Wij hebben aparte website met alle informatie over openlijke geweldpleging:

Meer informatie openlijke geweldpleging 


Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 141

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 142

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 143

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 144
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden