Straffen bij eenvoudige mishandeling

Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor soort straffen u kunt verwachten bij een eventuele veroordeling voor eenvoudige mishandeling.

Voorlopige hechtenis bij eenvoudige mishandeling

Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr.) is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent allereerst dat u ook buiten heterdaad door de politie kunt worden aangehouden, mits de officier van justitie vooraf toestemming heeft gegeven voor die aanhouding. U kunt dan worden opgehouden voor verhoor en voor maximaal 3 dagen worden vastgehouden op het politiebureau.

Wanneer het gaat om een ernstig feit kan het zelfs nog dat u daarna door de rechter-commissaris in bewaring worden gesteld, waarbij het voorarrest met 14 dagen kan worden verlengd en daarna steeds met maximaal 90 dagen.

Wet beperking taakstraffen bij eenvoudige mishandeling

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Mishandeling wordt hierin niet expliciet genoemd. Wel is het zo dat een werkstraf niet mag worden opgelegd indien aan de verdachte in de afgelopen 5 jaren al eerder een werkstraf is opgelegd en deze werkstraf al is voltooid.
Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet.

Straf bij eenvoudige mishandeling

De straffen die voor eenvoudige mishandeling worden opgelegd, variëren afhankelijk van de wijze waarop de mishandeling werd gepleegd, de ernst van het letsel, of het de eerste keer was, dan wel dat het vaker is gebeurd, en de omstandigheden van het geval. Over het algemeen blijven de straffen bij eenvoudige mishandeling beperkt tot een geldboete of een werkstraf, maar bij recidive of ernstig letsel kan er soms ook een gevangenisstraf worden opgelegd.

Richtlijnen OM - eenvoudige mishandeling: 

Pijn / letsel Geweld First offender 1 x recidive meermalen recidive
Alleen pijn Droge klap € 400,00 geldboete 48 uur werkstraf 1 maand gevangenisstraf
meerdere klappen / trappen 32 uur werkstraf 48 uur werkstraf 1 maand gevangenisstraf
Slag- of stootwapen, kopstoot, gooien voorwerp 60 uur werkstraf 90 uur werkstraf 2 maanden gevangenisstraf
Licht letsel Droge klap € 750,00 geldboete 80 uur werkstraf 6 weken gevangenisstraf
meerdere klappen / trappen 60 uur werkstraf 90 uur werkstraf 2 maanden gevangenisstraf
Slag- of stootwapen, kopstoot, gooien voorwerp 120 uur werkstraf 180 uur werkstraf 4 maanden gevangenisstraf
Zwaarder letsel Droge klap 80 uur werkstraf 120 uur werkstraf 11 weken gevangenisstraf
meerdere klappen / trappen 100 uur werkstraf 150 uur werkstraf 14 weken gevangenisstraf
Slag- of stootwapen, kopstoot, gooien voorwerp 150 uur werkstraf 220 uur werkstraf 5 maanden gevangenisstraf

LOVS Orientatiepunten bij mishandeling:


Omschrijving
Straf
Droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel) € 500,--
Mishandeling, lichamelijk letsel ten gevolge hebbend € 750,--
Mishandeling met behulp van een slagwapen of door een kopstoot, lichamelijk letsel
ten gevolge hebbend
 120 uur taakstraf

N.B.:

 • Indien er sprake is van zwaar lichamelijk letsel, gelden de straffen voor zware mishandeling.
 • Indien het gaat om letsel dat met een steekwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp is toegebracht, dan is de straftoemeting voor poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag van toepassing.

Strafverzwarende factoren openlijke geweldpleging

Er zijn ook strafverzwarende factoren van belang voor de strafmaat:

 • Ernst van de geweldpleging
 • Medeplegen (het samen met anderen plegen van de feiten)
  [voor openlijke geweldpleging gelden weer aparte straffen]
 • Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)
 • Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!
 • Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)
 • Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)
 • Agressie in het verkeer
 • Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)
 • Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

VOG na veroordeling mishandeling

Indien u voor mishandeling wordt veroordeeld of wanneer aan u een strafbeschikking (geldboete) wordt opgelegd, dan komt er hiervan een registratie op uw justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Hierdoor wordt het voor u lastiger om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te krijgen. Als u die nodig hebt voor u werk, is dan een extra reden om alles uit de kast te halen om verweer te voeren tegen de beschuldiging van mishandeling. Mocht u toch worden veroordeeld, dan kunnen onze collega's van VOG-advocaat.nl u misschien helpen om alsnog een VOG te krijgen.


Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 141

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 142

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 143

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 144
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden